Meniu Închide

Documente utile

# Anul Document Download
20 2021 DECIZIA Autorităţii Electorale Permanente nr. 49/2021 privind actualizarea Registrului fiscal al partidelor politice, al alianţelor politice şi al candidaţilor independenţi
19 2021 HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE NR. 2/04.06.2021 PRIVIND APROBAREA GHIDULUI FINANŢĂRII CAMPANIEI ELECTORALE LA ALEGERILE LOCALE PARŢIALE DIN DATA DE 27 IUNIE 2021
18 2021 ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI UTILE - CAMPANIA ELECTORALĂ LA ALEGERILE LOCALE PARȚIALE DIN DATA DE 27 IUNIE 2021
17 2020 Ordinul nr.1363/29.12.2020 al președintelui AEP pentru aprobarea procentelor pentru partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care, potrivit Legii nr.334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr.10/2016, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2021
16 2020 Ordinul nr.1356/24.12.2020 al președintelui AEP pentru aprobarea introducerii în algoritmul de repartizare lunară a subvenției de la bugetul de stat pentru partidele politice, începând cu luna ianuarie 2021, până la următoarele alegeri pentru Senat și Camera Deputaților, a datelor din Raportul privind numărul de voturi obținute de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile din 6 decembrie 2020 pentru Senat și Camera Deputaților, precum și numărul de candidați declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe
15 2020 Ordin al președintelui AEP pentru aprobarea introducerii în algoritmul de repartizare lunară a subvenției de la bugetul de stat pentru partidele politice, începând cu luna noiembrie 2020, până la următoarele alegeri generale pentru autoritățile administrației publice locale, a datelor din Raportul privind numărul de voturi obținute de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile generale pentru consilierii județeni și consilierii municipiului București din anul 2020, precum și numărul de candidați declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe
14 2020 ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI UTILE - CAMPANIA ELECTORALĂ LA ALEGERILE PENTRU SENAT ȘI CAMERA DEPUTAȚILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2020
13 2020 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 18/2020 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020
12 2020 Model Proces-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care se depun în termen de 30 zile de la data desfășurării alegerilor
11 2020 Model Proces-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care se depun în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor
10 2020 Modelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale -- Anexa nr. 17 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr 334/ 2006 aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.10/2016 ”
9 2020 BROȘURĂ “FINANCEMENT DE L’ACTIVITE DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES LORS DES ELECTIONS DES AUTORITES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE DE 2020”
8 2020 BROȘURĂ “THE FINANCING OF THE ACTIVITY OF POLITICAL PARTIES AND OF THE ELECTORAL CAMPAIGHS FOR THE ELECTION OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITIES OF 2020”
7 2020 ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI UTILE - CAMPANIA ELECTORALĂ LA ALEGERILE PENTRU AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2020
6 2020 Ghidul privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
5 2019 Întrebări și răspunsuri utile Campanie Prezidențiale 2019
4 2019 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 34/2019 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
3 2019 Întrebări și răspunsuri utile Campanie Europarlamentare 2019
2 2019 Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019
1 2018 Raport privind vizita de lucru efectuată de către reprezentanții AEP la CNCCFP - 2018


loading