Meniu Închide

ACASĂ

# Anul Document Download
164 2024 Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, întocmit ca urmare a campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024 (conform art 47. alin.(3) din Legea 334/2006), pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
163 2024 Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, întocmit ca urmare a campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024 (conform art 47. alin.(3) din Legea 334/2006), pentru candidații independenți
162 2024 Situația contribuțiilor electorale depuse și a cheltuielilor electorale efectuate de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 9 iunie 2024
161 2024 Situația contribuțiilor electorale depuse și a cheltuielilor electorale angajate de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 9 iunie 2024 - candidați independenți
160 2024 Situația contribuțiilor electorale depuse și a cheltuielilor electorale angajate de către competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 09.06.2024
159 2024 Centralizatoare declarare contribuții și cheltuieli electorale - alegeri europarlamentare

 • Centralizator declarare contribuții partide politice, alianțe politice și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale - alegeri europarlamentare
 • Centralizator declarare contribuții ale candidaților - alegeri europarlamentare
 • Centralizator declarare cheltuieli electorale - alegeri europarlamentare
 • 158 2024 Centralizatoare declarare contribuții și cheltuieli electorale - alegeri locale

 • Centralizator declarare contribuții partide politice, alianțe politice și organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale - alegeri locale
 • Centralizator declarare contribuții ale candidaților - alegeri locale
 • Centralizator declarare cheltuieli electorale - alegeri locale
 • 157 2024 Documente ce trebuie depuse la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarii financiari coordonatori
  156 2024 Întrebări și răspunsuri utile - campania electorală pentru alegerile din data de 9 iunie 2024
  155 2024 Ghid practic privind Contabilitatea Partidelor Politice
  154 2024 Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
  153 2024 Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024
  152 2024 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă - alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din data de 09.06.2024
  151 2024 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă - alegerile autorităților administrației publice locale din data de 09.06.2024
  150 2024
 • Cerere de înregistrare a mandatarului financiar
 • Notă de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Mandatar financiar)
 • Notă de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Împuternicit)
 • Documente necesare înregistrării mandatarului financiar coordonator (MFC) și mandatarului financiar teritorial (MF)
 • 149 2023 Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2023, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunilor politice în anul 2022
  148 2023 Situația detaliată a cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat în anul 2023
  147 2023 Situația detaliată a cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat în perioada ianuarie-septembrie 2023
  146 2023 Situația detaliată a cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat în perioada ianuarie-iunie 2023
  145 2023 Notă pentru modificarea Planului activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2023, nr. 6893/29.05.2023
  144 2023 Situația detaliată a cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat în perioada ianuarie-martie 2023
  143 2023 Notă de modificare a Planului activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2023
  142 2023 Situația detaliată a cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat în anul 2022
  141 2023 Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2023
  140 2023 Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2022, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formaţiunile politice în anul 2021
  139 2022 Situația detaliată a cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat pentru perioada ianuarie-septembrie 2022
  138 2022 Situația cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul de stat în perioada ianuarie - iunie a anului 2022
  137 2022 Situația contribuțiilor depuse cu ocazia Referendumului local din data de 19 iunie 2022 din comuna Dumbravița, județul Brasov (actualizata la data de 14.06.2022)
  136 2022 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă cu ocazia Referendumului local din data de 19 iunie 2022 din cornuna Dumbravița, județul Brasov (actualizată la data de 14.06.2022)
  135 2022 Sinteză Raport privind rezultatul controlului efectuat de AEP în anul 2021 (conform art. 49 alin.(6) din Legea 334/2006) la
  Uniunea Democrată Maghiară din România
  134 2022 Situația detaliată a cheltuielilor din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2021
  133 2022 Actualizare anexă la PLANUL activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2022
  132 2022 Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2021, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice în anii 2019-2020
  131 2021 Situația cheltuielilor angajate din subvenția de la bugetul de stat în perioada ianuarie - septembrie a anului 2021
  130 2021 PLANUL activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2022
  129 2021 Sumele rambursate competitorilor electorali cu ocazia alegerilor locale parțiale din anul 2021
  128 2021 PROIECT ARGUS
  127 2021 Rapoarte privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27.06.2021 (conform art. 44 alin. (6) din Legea nr. 334/2006)
  126 2021 Lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, depusă de către mandatarul financiar coordonator, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice si a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27.06.2021
  125 2021 Declaraţie privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcate pe categorii, depusă de către mandatarul financiar coordonator, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27.06.2021
  124 2021 Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice, competitorilor electorali și persoanelor fizice/juridice în perioada 2019-2020
  123 2021 Situația detaliată și analiza grafică a cheltuielilor angajate din subvenții de către formațiunile politice în Semestrul I al anului 2021 exprimate atât în sume fixe, cât și în procente
  122 2021 Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, întocmit ca urmare a campaniei electorale desfășurate pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 (conform art 47. alin.(3) din Legea 334/2006)
  121 2021 Situația contribuțiilor electorale depuse de către competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021
  120 2021 LISTA MANDATARILOR FINANCIARI COORDONATORI ÎNREGISTRAȚI LA AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU ALEGERILE LOCALE PARŢIALE DIN DATA DE 27 IUNIE 2021 (actualizată la data de 18.06.2021)
  119 2021 Situația sumelor solicitate prin cererile de rambursare de către competitorii electorali, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, și propuse a fi rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă
  118 2021 Situația cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul de stat, pe destinații, conform art. 25 din Legea nr. 334/2006
  117 2021 Rapoarte privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 (conform art. 44 alin. (6) din Legea nr. 334/2006)
  116 2021 Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, întocmit ca urmare a campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 24 ianuarie 2021 (conform art 47. alin.(3) din Legea 334/2006)
  115 2021 Rapoarte privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 (conform art. 44 alin. (6) din Legea nr. 334/2006)
  114 2020 Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, întocmit ca urmare a campaniei electorale pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 (conform art 47. alin.(3) din Legea 334/2006)
  113 2020 Registrul fiscal al partidelor politice (actualizat la data de 02.12.2020)
  112 2020 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020
  111 2020 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 18/2020 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020
  110 2020 MODELUL Situației transferurilor aferente campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din dala de 6 decembrie 2020
  109 2020 PLANUL activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei elctorale, în anul 2021
  108 2020 Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, întocmit ca urmare a campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 (conform art 47. alin.(3) din Legea 334/2006), pentru candidatii independenti
  107 2020 LISTA MANDATARILOR FINANCIARI COORDONATORI ÎNREGISTRAȚI LA AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU ALEGEREA SENATULUI ȘI A CAMEREI DEPUTAȚILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2020 (actualizată la data de 04.12.2020)
  106 2020 Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, întocmit ca urmare a campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 (conform art 47. alin.(3) din Legea 334/2006), pentru Asociatia Partida Romilor Pro-Europa
  105 2020 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la autoritatea electorală permanentă pentru alegerea senatului și a camerei deputaților din data de 6 decembrie 2020 (actualizată la data de 16.10.2020)
  104 2020 Lista cu competitori electorali care au obținut, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
  103 2020 NOTĂ pentru modificarea Planului activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniei electorale, în anul 2020, nr. 27660/18.11.2019, modificat prin Nota nr. 5764/21.05.2020
  102 2020 Model Proces-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale care se depun în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor
  101 2020 Modelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale -- Anexa nr. 17 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr 334/ 2006 aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.10/2016 ”
  100 2020 REGISTRUL FISCAL AL PARTIDELOR POLITICE -actualizat la data de 23.11.2020
  99 2020 Situația transferurilor aferente campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 - MODEL
  98 2020 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie (actualizată la data de 16.10.2020)
  97 2020 BROȘURĂ --- “FINANCEMENT DE L’ACTIVITE DES PARTIS POLITIQUES ET DES CAMPAGNES ELECTORALES LORS DES ELECTIONS DES AUTORITES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE DE 2020”
  96 2020 LISTA MANDATARILOR FINANCIARI COORDONATORI ÎNREGISTRAȚI LA AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU ALEGEREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN DATA DE 27.09.2020 (actualizată la data de 25.09.2020)
  95 2020 Ghidul privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020
  94 2020 BROȘURĂ --- “THE FINANCING OF THE ACTIVITY OF POLITICAL PARTIES AND OF THE ELECTORAL CAMPAIGNS FOR THE ELECTION OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITIES OF 2020”
  93 2020 LISTA MANDATARILOR FINANCIARI COORDONATORI ÎNREGISTRAȚI LA AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PENTRU ALEGEREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN DATA DE 27.09.2020 (actualizată la data de 28.08.2020)
  92 2020 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie (actualizată la data de 28.08.2020)
  91 2020 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 (actualizată la data de 24.08.2020)
  90 2020 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 (actualizată la data de 20.08.2020)
  89 2020 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 (RECTIFICARE 17.08.2020)
  88 2020 Lista mandatarilor financiari înregistrați la AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 (actualizată la data de 14.08.2020)
  87 2020 Lista mandatarilor financiari înregistrați la AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 (actualizată la data de 07.08.2020)
  86 2020 Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcate pe categorii, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent TUDORAN GREGORIANA CARMEN, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
  85 2020 Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcate pe categorii, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent COSTEA PETER, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
  84 2020 Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcate pe categorii, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent TUDORAN GREGORIANA CARMEN, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
  83 2020 Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcate pe categorii, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent SIMION GEORGE NICOLAE, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
  82 2020 Lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent COSTEA PETER, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
  81 2020 Lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent TUDORAN GREGORIANA CARMEN, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
  80 2020 Lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent SIMION GEORGE NICOLAE, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019
  79 2020 Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcate pe categorii, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent CUMPĂNAȘU ALEXANDRU, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019
  78 2020 Declarație privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcate pe categorii, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent MARIAN-STANOEVICI BOGDAN AURELIU, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019
  77 2020 Lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, depusă de către mandatarul financiar coordonator al candidatului independent CUMPĂNAȘU ALEXANDRU, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale coroborat cu art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii Președintelui României din data de 10 noiembrie 2019
  76 2020 LISTA MANDATARILOR FINANCIARI COORDONATORI înregistrați la AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ pentru alegerea autorităților administrției publice locale din data de 27.09.2020 (la data de 31.07.2020)
  75 2020 CONSIMȚĂMÂNT ÎMPUTERNICIT DEPUNERE DOCUMENTE privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  74 2020 NOTĂ DE INFORMARE MANDATARI privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  73 2020 CERERE PENTRU INREGISTRAREA MANDATARULUI FINANCIAR
  72 2020 Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, în anul 2020 --ACTUALIZAT--
  71 2020 Sancțiuni aplicate în perioada 1 ianuarie 2019 – 28 februarie 2020
  70 2020 Adresele transmise partidelor politice înregistrate în Registrul fiscal deținut de Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 60 alin. (1) din Legea 334/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare și la Tribunalul Municipiului București până la data de 31 decembrie 2019
  69 2020 Lista partidelor politice înregistrate în Registrul fiscal deținut de Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 60 alin. (1) din Legea 334/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare și la Tribunalul Municipiului București până la data de 31 decembrie 2019
  68 2020 Proiect Ghid alegeri locale din anul 2020
  67 2020 Situația tipurilor de surse de finanțare, a sumelor solicitate la rambursare, a sumelor rambursate, a sumelor nerambursate și a sancțiunilor aplicate competitorilor electorali cu ocazia alegerii Președintelui României din anul 2019
  66 2020 Raport privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Uniunii Democrate Maghiare din România cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 ( conform art. 44 alin.6 din Legea nr.334/2006)
  65 2020 Raport privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Cumpănașu Alexandru cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 ( conform art. 44 alin.6 din Legea nr.334/2006)
  64 2020 Raport activitate al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2019
  63 2020 Raport activitate Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale Decembrie 2019
  62 2020 Situatia sanctiunilor contraventionale aplicate partidelor politice in urma controalelor privind activitatea curenta din anul 2018
  61 2020 Raport privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Marian-Stanoevici Bogdan-Dragoș-Aureliu cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
  60 2020 Ordinul Presedintelui AEP nr. 111 din 28 ianuarie 2020 pentru aprobarea Algoritmului de calcul al subventiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice in anul 2020
  59 2020 Liste parlamentari inscrisi la data de 01 ianuarie 2020
  58 2020 Valoare subventii ianuarie 2020 si estimare 2020
  57 2020 Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor candidat independent Alegeri Prezidențiale 2019 - CUMPĂNAȘU ALEXANDRU
  56 2020 Raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor candidat independent Alegeri Prezidențiale 2019 - MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOȘ-AURELIAN
  55 2019 RAPORT DE ACTIVITATE
  54 2019 Lista partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii Președintelui României din 10 noiembrie 2019 și 24 noiembrie 2019
  53 2019 Cuantumul datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidații independenți în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerii Președintelui României din 10 noiembrie 2019 și 24 noiembrie 2019, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  52 2019 Situația contribuțiilor electorale, a sumelor solicitate la rambursare și a datoriilor înregistrate de către competitorii electorali pentru alegerea Președintelui României din anul 2019
  51 2019 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 24 noiembrie 2019, actualizată la data de 27 noiembrie 2019
  50 2019 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 24 noiembrie 2019, actualizată la data de 22 noiembrie 2019
  49 2019 Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, în anul 2020
  48 2019 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019 (actualizată la data de 14 noiembrie 2019)
  47 2019 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019 (actualizată la data de 8 noiembrie 2019)
  46 2019 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019 (actualizată la data de 1 noiembrie 2019)
  45 2019 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019 (actualizată la data de 25 octombrie 2019)
  44 2019 Situația contribuțiilor electorale depuse de competitorii electorali pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019 (actualizată la data de 18 octombrie 2019)
  43 2019 Lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă pentru alegerea Președintelui României din 10 noiembrie 2019 (actualizată la data de 11 octombrie 2019)

  Arhivă

  loading